Het programma is gericht op praktische handvatten voor de afvalketen en wordt samengesteld in samenwerking met brancheverenigingen en kennispartijen.

Ook zet de organisatie een spotlight op de innovaties in de sector, omdat de combinatie van nieuwe samenwerkingen met kennis van de nieuwste ontwikkelingen nodig zijn om naar 100% circulair te kunnen in 2050.

 

We zijn druk bezig met het samenstellen van het kennisprogramma voor 2022. Houd de website in de gaten voor de eerste updates! Heeft u interessante kennisinhoudelijke onderwerpen, ideeën of thema’s die u graag zou willen terugzien? Neem dan contact op met Robin Vissers via onderstaande contactinformatie.

 

Het Recyclingsymposium

 

Op woensdagochtend vindt traditiegetrouw het Recyclingsymposium plaats. het symposium wordt georganiseerd door BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS. Aanmelden is verplicht. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.recyclingsymposium.nl.

 

Demoterrein

Het live Demoterrein is in 2022 weer een feit. Klik hier voor de pagina over het Demoterrein.

 

Robin Vissers - Marketeer

Robin Vissers

Marketing Event Manager
+31 (0)183 - 680 662
Stuur mij een e-mail!

Programma | dinsdag 16 november - veiligheid

Naam: Coen de Smidt, teamleider co assurantie brand

Bedrijf: SAA Verzekeringen en Scharenborg bedrijfsverzekeraars

Beschrijving:

Recyclers zijn moeilijk of in het geheel niet te verzekeren en als het al lukt is de premie niet op te brengen. Dat is zo’n beetje de algemene stemming binnen de branche. Is het echt zo hopeloos? Coen de Smidt van SAA Verzekeringen praat u graag bij.

Naam: Jaap van Gent, Directeur 
Bedrijf: Oodit Riskplan

  

 

Naam: Jurjen Burghgraef, Directeur
Bedrijf: 
Burghgraef van Tiel

 

 

Beschrijving: Afvalbranden zijn een groot probleem voor de recyclingbranche. Softwarespecialist Oodit, onderdeel van de Troostwijk Groep, heeft een eigen platform voor risicomanagement en preventie ontwikkeld. Hiermee worden organisaties geholpen om risicomanagement en preventie effectief en aantoonbaar naar een hoger plan te brengen. In deze sessie worden de ervaringen gedeeld van de pilot die afvalbedrijven en assurantiebedrijven in 2021 zijn gestart.

Programma | woensdag 17 november - Sloop & recycling

Titel: Recycling ontketend – Ketenontwikkeling in de Circulaire Economie

Beschrijving: Dit symposium laat zien dat er nog veel moet worden gedaan om een circulaire economie te realiseren. In de toekomst is circulair ondernemen onderdeel van ieder bedrijf en ieder product. Het Recyclingsymposium maakt de circulaire economie toegankelijk en helpt u op weg. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.recyclingsymposium.nl.

Naam: Gilbert de Raad, Circular Economy Specialist

Bedrijf: Renewi

Beschrijving: Renewi heeft als ambitie om in 2025 75% van al haar afval te recyclen tot nieuwe grondstoffen: Mission75. Hoe? Door ketensamenwerking met klanten, technologieleveranciers, start-ups, spin-offs, kennisleveranciers en overheidsinstellingen. Alleen samen kunnen we versnellen!!!

Naam: Nathalie van de Poel, aandeelhouder en initiatiefnemer

Bedrijf: Purified Metal Company

Beschrijving: In Nederland worden jaarlijks tienduizenden tonnen staalproducten gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen omdat ze vervuild zijn met Zeer zorgwekkende stoffen zoals asbest. Staal kan oneindig worden gerecycled en hoort dus niet thuis op stortplaatsen waar het een probleem voor toekomstige generaties vormt. Purified Metal Company is een bedrijf wat is opgericht door drie ondernemers met maar 1 wens: Voorkomen dat waardevolle grondstoffen vervuild met asbest, chroom-6, lood of andere zeer zorgwekkende stoffen verloren gaan en ze veilig recyclen voor hergebruik. Purified Metal Company is het eerste bedrijf ter wereld dat op veilige en bovendien ook nog financieel aantrekkelijke wijze gevaarlijk staalafval kan omzetten in een schoon product. Door de komst van PMC is de wetgeving aangepast en mag staal met asbest niet langer gestort worden omdat het nu een nieuwe bestemming krijgt. 

Programma | Donderdag 18 november - Kunststof recycling

Naam: Erik de Ruijter, Directeur Beleid en Advies

Bedrijf: Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK

Beschrijving: Een circulaire economie draagt bij aan 3 belangrijke doelen van de RKI: verlagen voetafdruk van de industrie, verminderen uitstoot CO2 emissies en veilige, gezonde en comfortabele producten die mensen graag gebruiken. Met REthink, REdesign en REcycle werken we aan die duurzame toekomst. Een actieplan bundelt verschillende initiatieven. Alleen als we op verschillende borden tegelijk schaken maken we kans op succes. Dat geldt voor de RKI en individuele bedrijven.

Naam: Dr Pieter Imhof, Senior Business Developer Circular Economy & Environment

Bedrijf: TNO

Beschrijving: Circulariteit is een hot topic, iedereen is doordrongen van noodzaak voor behoud van materiaal en minimalisatie van energie gebruik en milieu impact. Maar hoe realiseer je dat over de gehele waardeketen? 

Naam: Theo Stijnen, Director

Bedrijf: PlasticsEurope – Nederland

Beschrijving: Chemische recycling van plastics is een essentiele stap om de kunststof kringloop verder te sluiten. De eerste initiatieven dienen zich aan, maar kunnen de Nederlandse ambities voor 2030 worden waargemaakt? Diverse knelpunten dienen zich aan. Alle partijen in de kunststof-keten, maar ook de overheden dienen zeilen bij te zetten. Een schets van de belangrijkste uitdagingen en de oplossingsrichtingen.

Live Demoplein in 2022 weer een feit

Meld u aan voor het Demoterrein!


Heeft u een machine die u extra onder de aandacht wilt brengen bij de bezoekers van Recycling? Dan is het live Demoterrein voor u zeker van toegevoegde waarde! Twee keer per dag is er een live demonstratie op het buitenterrein van diverse grote machines. Deze wordt opgezet in samenwerking met deelnemende exposanten.

Wilt u de bezoeker op een interactieve manier kennis laten maken met uw machine? En tevens actief meegenomen worden in de communicatie over dit initiatief, via socials, nieuwsbrieven en de website? Geef u dan op voor het Demoterrein!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het programma van Vakbeurs Recycling 2022. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Kennispartners

Scroll naar top