Kennisprogramma Vakbeurs Recycling

Het programma is gericht op praktische handvatten voor de afvalketen en wordt samengesteld in samenwerking met brancheverenigingen en kennispartijen.

Een aantal thema’s en doelgroepen staan centraal, dinsdag 15 november: Afvalmanagement, woensdag 16 november: Sloop & Recycling, donderdag 17 november: Kunststof Recycling Update

Het Recyclingsymposium

Op woensdagochtend vindt traditiegetrouw het Recyclingsymposium plaats. het symposium wordt georganiseerd door BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS. Aanmelden is verplicht. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.recyclingsymposium.nl.

We zijn druk bezig met het samenstellen van het kennisprogramma voor 2022. Houd de website in de gaten voor de eerste updates! Heeft u interessante kennisinhoudelijke onderwerpen, ideeën of thema’s die u graag zou willen terugzien? Neem dan contact op met Robin Vissers via onderstaande contactinformatie.

Neem contact op
Robin Vissers - Marketeer

Robin Vissers

Marketing Event Manager
+31 (0)183 - 680 662
Stuur mij een e-mail!

dinsdag 15 november - Aandacht voor Afvalmanagement

Aandacht voor afvalmanagementMet de circulaire doelstellingen vanuit de overheid kunnen bedrijven er niet meer omheen om bewust met grondstoffen en afvalrecycling om te gaan. Vakbeurs Recycling maakt Afvalmanagement dan ook tot een belangrijk speerpunt op de agenda komende jaren. Niet alleen met inspirerende kennissessies en best practices, maar ook met exposanten op de beursvloer die de gemeenten, industrie en het MKB met afvalvraagstukken kunnen adviseren. Tevens bekleedt Afvalgids centraal op de beursvloer het Match & Meet Point, waar u ontdekt welke exposanten u kunnen adviseren over uw specifieke afvalstromen.

Samen met o.a. Renewi, ROVA en ENVAQUA wordt het kennistheater op de beursvloer vormgegeven.

Interessant voor o.a.: gemeenten, mkb en industrie met specifieke afvalstromen.

Naam: Coen de Smidt, teamleider co assurantie brand

Bedrijf: SAA Verzekeringen en Scharenborg bedrijfsverzekeraars

Beschrijving:

Recyclers zijn moeilijk of in het geheel niet te verzekeren en als het al lukt is de premie niet op te brengen. Dat is zo’n beetje de algemene stemming binnen de branche. Is het echt zo hopeloos? Coen de Smidt van SAA Verzekeringen praat u graag bij.

Naam: Jaap van Gent, Directeur 
Bedrijf: Oodit Riskplan

  

 

Naam: Jurjen Burghgraef, Directeur
Bedrijf: 
Burghgraef van Tiel

 

 

Beschrijving: Afvalbranden zijn een groot probleem voor de recyclingbranche. Softwarespecialist Oodit, onderdeel van de Troostwijk Groep, heeft een eigen platform voor risicomanagement en preventie ontwikkeld. Hiermee worden organisaties geholpen om risicomanagement en preventie effectief en aantoonbaar naar een hoger plan te brengen. In deze sessie worden de ervaringen gedeeld van de pilot die afvalbedrijven en assurantiebedrijven in 2021 zijn gestart.

woensdag 16 november - Sloop & recycling

Sloop & recyclingIn 2050 moet Nederland een volledig circulaire bouweconomie hebben. Circulair slopen is dan ook een topic dat de nodige aandacht vergt. Hoe zorgen we dat gebruikte grondstoffen op een kwalitatieve manier hergebruikt worden in nieuwe projecten. Hoe blijven zo veel mogelijk weg van virgin-materialen. Maar ook hoe we bijvoorbeeld moeten omgaan met ernstig vervuild sloopafval, bijvoorbeeld Chroom-6 en asbest. Ook het Recyclingsymposium vindt plaats deze ochtend voorafgaand aan de beurs.

O.a. BRBS Recycling, VERAS, ENVAQUA, Purified Metal Company en Van Meijel geven u praktische handvatten en maken de circulaire economie toegankelijk.

Interessant voor bouw-/sloop-/infra sector op het gebied van recycling.

Titel: Recycling ontketend – Ketenontwikkeling in de Circulaire Economie

Beschrijving: Dit symposium laat zien dat er nog veel moet worden gedaan om een circulaire economie te realiseren. In de toekomst is circulair ondernemen onderdeel van ieder bedrijf en ieder product. Het Recyclingsymposium maakt de circulaire economie toegankelijk en helpt u op weg. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.recyclingsymposium.nl.

Naam: Gilbert de Raad, Circular Economy Specialist

Bedrijf: Renewi

Beschrijving: Renewi heeft als ambitie om in 2025 75% van al haar afval te recyclen tot nieuwe grondstoffen: Mission75. Hoe? Door ketensamenwerking met klanten, technologieleveranciers, start-ups, spin-offs, kennisleveranciers en overheidsinstellingen. Alleen samen kunnen we versnellen!!!

Naam: Nathalie van de Poel, aandeelhouder en initiatiefnemer

Bedrijf: Purified Metal Company

Beschrijving: In Nederland worden jaarlijks tienduizenden tonnen staalproducten gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen omdat ze vervuild zijn met Zeer zorgwekkende stoffen zoals asbest. Staal kan oneindig worden gerecycled en hoort dus niet thuis op stortplaatsen waar het een probleem voor toekomstige generaties vormt. Purified Metal Company is een bedrijf wat is opgericht door drie ondernemers met maar 1 wens: Voorkomen dat waardevolle grondstoffen vervuild met asbest, chroom-6, lood of andere zeer zorgwekkende stoffen verloren gaan en ze veilig recyclen voor hergebruik. Purified Metal Company is het eerste bedrijf ter wereld dat op veilige en bovendien ook nog financieel aantrekkelijke wijze gevaarlijk staalafval kan omzetten in een schoon product. Door de komst van PMC is de wetgeving aangepast en mag staal met asbest niet langer gestort worden omdat het nu een nieuwe bestemming krijgt. 

Donderdag 17 november - Kunststof recycling

Kunststof recycling updateAl vele jaren is er veel te doen rondom kunststof en recycling, maar er moet nog veel gebeuren. De verpakkingsindustrie blijft groeien, maar hoe kunnen recyclers deze groei blijven opvangen? Hoe kunnen we de kwaliteit van ingezameld kunststof verhogen en garanderen? Hoe zorgen we voor minder vervuiling? De gevolgen van de vervuiling voor het klimaat en onze leefomgeving zijn enorm. Reden te meer om de dilemma’s met elkaar bespreekbaar te maken en gezamenlijk stappen te zetten om ze op te lossen.

O.a. NRK, Wageningen Food & Biobased Research en TNO nemen u mee in de laatste ontwikkelingen, geven een realistische kijk op de situatie, maar gaan ook graag met u het gesprek aan over hoe we kunnen verbeteren.

Interessant voor alle belanghebbenden bij de kunststofketen: o.a. overheden, producenten, converters, verpakkend bedrijfsleven, inzameldiensten, sorteerbedrijven en recyclingbedrijven.

Naam: Erik de Ruijter, Directeur Beleid en Advies

Bedrijf: Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK

Beschrijving: Een circulaire economie draagt bij aan 3 belangrijke doelen van de RKI: verlagen voetafdruk van de industrie, verminderen uitstoot CO2 emissies en veilige, gezonde en comfortabele producten die mensen graag gebruiken. Met REthink, REdesign en REcycle werken we aan die duurzame toekomst. Een actieplan bundelt verschillende initiatieven. Alleen als we op verschillende borden tegelijk schaken maken we kans op succes. Dat geldt voor de RKI en individuele bedrijven.

Naam: Dr Pieter Imhof, Senior Business Developer Circular Economy & Environment

Bedrijf: TNO

Beschrijving: Circulariteit is een hot topic, iedereen is doordrongen van noodzaak voor behoud van materiaal en minimalisatie van energie gebruik en milieu impact. Maar hoe realiseer je dat over de gehele waardeketen? 

Naam: Theo Stijnen, Director

Bedrijf: PlasticsEurope – Nederland

Beschrijving: Chemische recycling van plastics is een essentiele stap om de kunststof kringloop verder te sluiten. De eerste initiatieven dienen zich aan, maar kunnen de Nederlandse ambities voor 2030 worden waargemaakt? Diverse knelpunten dienen zich aan. Alle partijen in de kunststof-keten, maar ook de overheden dienen zeilen bij te zetten. Een schets van de belangrijkste uitdagingen en de oplossingsrichtingen.

Vakbeurs Recycling werkt aan live Demoterrein voor 2022 editie

Meld u aan voor het Demoterrein!


Heeft u een machine die u extra onder de aandacht wilt brengen bij de bezoekers van Recycling? Dan is het live Demoterrein voor u zeker van toegevoegde waarde! De ambitie is om twee keer per dag een live demonstratie op het buitenterrein te laten plaatsvinden van diverse grote machines. Het Demoterrein wordt opgezet in samenwerking met deelnemende exposanten.

Wilt u de bezoeker op een interactieve manier kennis laten maken met uw machine? En tevens actief meegenomen worden in de communicatie over dit initiatief, via socials, nieuwsbrieven en de website? Geef u dan op voor het Demoterrein!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het programma van Vakbeurs Recycling 2022. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Kennispartners

Scroll naar top