Kennisprogramma – Woensdag

WOENSDAG 22 NOVEMBER

CIRCULAIRE BOUW ECONOMIE

De bouwsector streeft naar een paradigmaverschuiving, waarbij duurzaamheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid voorop staan. De bouwsector moet de komende jaren van een lineaire naar een circulaire praktijk transformeren, waarin grondstoffen en materialen worden gewaardeerd en hernieuwd om natuurlijke hulpbronnen te behouden.

KENNISTHEATER - BEURSVLOER

40 circulaire sloopprojecten, de resultaten

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS)

Erik Hoven, Adviseur branchemanagement

De Verificatieregeling Circulair Sloopproject is gestart in 2021 (2020 gestart met de pilot) als een koplopersregeling. Inmiddels zijn er meer dan 40 projecten aangemeld en ongeveer 30 geverifieerd. In de presentatie van Erik Hoven wordt aangegeven wat de resultaten zijn van deze projecten.         

Interessant voor: Sloopbedrijven, opdrachtgevers (gemeenten, vastgoedbeheerders)

Duurzaam omgaan met elektrisch afval…levert je wat op

Stichting OPEN (Wecycle)

Esther Musch, Accountmanager

✓ Voldoe aan wet- en regelgeving voor (afgedankte) elektrische apparaten
✓ Voor sommig elektrisch afval ontvang je een vergoeding
✓ Verlaag het risico op afvalbranden
✓ Voorkom emissie van gevaarlijke stoffen
✓ Draag bij aan inzameldoelstellingen en circulariteit
✓ Laat kostenstromen gratis afvoeren

Weten hoe? Kom dan naar de presentatie van Esther Musch van Stichting OPEN (bekend van de Wecycle inleverpunten – en campagnes). Ze vertelt je er graag alles over. Na afloop is er voldoende ruimte voor het stellen van eventuele vragen.

Interessant voor: metaalrecyclers en alle andere organisaties die (vaak) elektrisch afval hebben. Denk aan bouw- en sloopbedrijven

Kansen voor toepassingen van samengestelde circulaire bouwgrondstoffen in de beton en infra

Milab bv

John Zwijnenberg, Manager

In de bouwsector is er consensus over het feit dat we ons bevinden in een circulaire economie en dat onze rol hierin van cruciaal belang is. Aangezien afval nu wordt gezien als een nieuwe grondstof, streven we ernaar om altijd de hoogste kwaliteitsnormen voor bouwproducten te handhaven zonder de veiligheid van onze leefomgeving in gevaar te brengen. Het dreigende tekort aan grondstoffen dwingt ons om voortdurend te innoveren, om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar zowel secundaire als primaire bouwgrondstoffen, die circulair moeten blijven. Gecombineerde bouwgrondstoffen, waarbij de unieke positieve eigenschappen van individuele componenten elkaar versterken, leiden tot optimale functionele toepassingen in beton en infrastructuur. Een voorbeeld is Bomengranulaat, dat zowel draagkracht als voedende eigenschappen van een groeimedium biedt. Dit wordt toegepast in sportvelden, beton en verhardingslagen. Onderzoek richt zich zowel op fysische eigenschappen als op de impact op het milieu. Rijkswaterstaat en het CMP stimuleren innovatie om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen, zoals benadrukt in LAP3.

Interessant voor: Beton-, infra-, groen en recyclingsbranche

Build more with waste!

Renewi Nederland

Yob Woud, Project Manager Innovation

De tijd van oppervlakkige marketing en bewustwordingscampagnes over afvalscheiding is voorbij. Nu is het tijd voor schaalbare circulaire oplossingen. Te midden van de huidige crisis, die duurzaam bouwen en grondstofbehoud vereist, stellen we onszelf de vraag: hoe veranderen we afval in waardevolle producten? In deze sessie onderzoeken we samen met Renewi deze transformatie, waarbij ongedefinieerd afval gecertificeerde bouwmaterialen wordt. Ontdek hoe ons assortiment groeit met behoud van zuiverheid. Renewi nodigt je uit om de circulaire economie in actie te zien, terwijl we samen bouwen aan een toekomst waarin afval de bouwstenen van morgen worden. Doe mee aan deze spannende reis naar een bloeiende circulaire bouwketen!

Interessant voor: Afvalsector (*concullega’s) Bouw, Overheid, maakindustrie, afnemers handelaren en gebruikers van bouwmaterialen, kennisinstellingen, innovators, duurzame investeerders, sustainability managers en business development,  innovatie bij bouwbedrijven en voedselproducenten & inkopers van facilitaire diensten bij bedrijven.

Slopers, architecten en bouwers opgelet!! Matchingstool geeft bouwmaterialen en grondstoffen kans op tweede leven

DuSpot

Mart Mensink, Directeur

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Het doel: is een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. In deze circulaire samenleving worden alle grondstoffen steeds opnieuw (her)gebruikt. Deze droom en ambitie, geen afval meer, kunnen we alleen bereiken met elkaar; als we allemaal meedoen en meedenken. Een circulaire samenleving is een gezamenlijke ontdekkingstocht. Het is voor de grond, weg- en waterbouw en bouwsector een grote uitdaging om deze doelstellingen in 2050 te behalen. Op basis van de huidige werkwijze worden te veel vrijkomende (bouw)materialen, bij onvoldoende zicht op vraag en aanbod, niet of nauwelijks circulair ingezet. Onze onafhankelijke matchingstool is in staat om in verschillende fases van een project vrijkomende bouwmaterialen en bouwstoffen snel, eenvoudig en overzichtelijk met elkaar te delen en automatisch te matchen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers kunnen middels de matchingstool op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier vrijkomende materialen hergebruiken voor optimale duurzaamheid en circulariteit.

Interessant voor: Slopers, architecten en bouw- en GWW aannemers

Circulariteit, hoe breed maak je het

BOOT organiserend ingenieursbureau

Ralph van Rees, Vakgroepleider team Circulair

Circulariteit is een belangrijk gespreksonderwerp in veel projecten. Welke rol vervult de sloopbranche daarin? In het oog springend zijn projecten waar hele gebouwen worden verplaatst. Is er niet meer winst te behalen door je vooral te richten op het upcyclen van materialen? En heeft iedere sloper straks een eigen marktplaats met de daarbijhorende logistiek? Ik hoop antwoord te geven op deze vragen vanuit de praktijk van de afgelopen 10 jaar en geef mijn visie op de ontwikkelingen.

Interessant voor: opdrachtgevers / medewerkers van sloopbedrijven

Helios: Bouwen met Zonnekracht – Stralend Duurzaam en Inclusief

CORE CHANGEMAKERS

Dirk van Meer, CEO

Met ons ‘Helios’-project streven we ernaar zonnepanelen in de bouw duurzamer te maken. Onze technologie richt zich op hergebruik en recycling, waardoor we de levensduur van zonnevelden verlengen en bijdragen aan een groenere bouwpraktijk en de sociale huurbouw versterken. We hebben geleerd van eerdere ervaringen en richten ons op het minimaliseren van afval door zonnepanelen te vervangen wanneer dat optimaal is

Interessant voor: Technische Managers & DMU & Overheden

CONFERENTIEZAAL 1 - NEXT LEVEL

Het Recyclingsymposium (inclusief lunch in Foyer)

Georganiseerd door: xxx

Recycling is een belangrijk fundament in de circulaire economie en de sloop- en recyclingsector investeren veel om de hoge ambities te verwezenlijken. Het recyclingsymposium laat zien dat er nog veel moet worden gedaan om tot een circulaire economie te komen. Maar ook dat er al veel is gebeurd. In de toekomst is circulair ondernemen onderdeel van ieder bedrijf en ieder product. Dit symposium maakt de ambities rondom circulaire economie toegankelijk, geeft het goede voorbeeld en helpt u op weg.

MRF Ledenbijeenkomst

Georganiseerd door: xxx

Uitleg over MRF Ledenbijeenkomst

CONFERENTIEZAAL 2 - NEXT LEVEL

VERAS Ledenvergadering

Georganiseerd door: xxx

Uitleg over VERAS Ledenvergadering

VERGADERZAAL 2

MRF Bestuursvergadering (inclusief lunch)

Georganiseerd door: xxx

Uitleg over MRF Bestuursvergadering

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het programma van Vakbeurs Recycling 2023. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Kennispartners

Scroll naar top