DINSDAG 21 NOVEMBER

KUNSTSTOF RECYCLING & VEILIGHEID

Kunststof Recycling

Al vele jaren is er veel te doen rondom kunststof en recycling, maar er moet nog veel gebeuren. De verpakkingsindustrie blijft groeien, maar hoe kunnen recyclers deze groei blijven opvangen? Hoe kunnen we de kwaliteit van ingezameld kunststof verhogen en garanderen? Hoe zorgen we voor minder vervuiling? De gevolgen van de vervuiling voor het klimaat en onze leefomgeving zijn enorm. Reden te meer om de dilemma’s met elkaar bespreekbaar te maken en gezamenlijk stappen te zetten naar een duurzame toekomst.

 

Veiligheid

Branden bij recyclingbedrijven; helaas komt dit veelvuldig voor en zijn deze branden vaak lastig te voorkomen en te bestrijden. Welke verzekeringsmogelijkheden zijn er? En hoe kunnen we de veiligheid van werknemers en omwonenden garanderen?

Maar veiligheid gaat verder dan dat. Bedrijfsongevallen zitten in een klein hoekje. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk worden opgevolgd binnen bedrijven en zorgen voor een veilige werkomgeving. 

KENNISTHEATER - KUNSTSTOF RECYCLING - BEURSVLOER

Hulpmiddelen voor de inzet van recyclaat. Recyclaat gebruiken is commercieel slim en circulair!

De Transitiemakelaar, NRK

Erik de Ruijter

De circulaire plastics doelen zijn ambitieus: 50% in 2030 en 100% in 2050. En dat terwijl naar schatting 80% van de 50.000 (vaak mkb) Europese fabrikanten van kunststofproducten en vele merkeigenaren nog niet of heel weinig hebben gewerkt met recyclaat. Zij zitten vol twijfel en zien risico’s. Op weg naar de 50% inzet recyclaat kan het niet anders dan dat we een tekort aan recyclaat gaan zien omdat de vraag het aanbod overstijgt. Hoe stel je de juiste eisen aan recyclaat voor je product? Hoe selecteer en vind je de leverancier (recycler/compoundeur) die het juiste recyclaat kan leveren? Hoe prototype test je dat het recyclaat inderdaad voldoet aan jouw producteisen? Hoe weet je zeker dat het ingezette recyclaat voldoet aan de eisen van klanten en wetgever? Hoe bewijs je de inzet van recyclaat en voorkom je green washing? Belangrijke vragen! In de inleiding ga ik in op de antwoorden waaraan juist door NRK, PSP, NEN en de Transitiemakelaar wordt gewerkt.

Interessant voor: merkeigenaren, fabrikanten van kunststofproducten en recyclers/compoundeurs

Circulaire Plastics – Financiering een uitdaging of oplossing?

Polestar Capital

Reinier van der Vusse, Manager New Business & Investment Strategies

Deze presentatie richt zich op professionals in de kunststofketen, vooral degenen betrokken bij de opschaling en financiering van circulaire technologieën. Zowel de EU als de Nederlandse overheid streven naar een volledig circulaire kunststofketen tegen 2050. De uitdaging ligt in het op grote schaal vervangen van fossiele kunststoffen door biobased en gerecyclede alternatieven van hoge kwaliteit. Dit vereist opschaling van nieuwe technologieën voor sorteren, recyclen en kunststofproductie, inclusief slim sorteren met AI en chemische recycling.Financiële middelen zijn cruciaal tijdens deze opschalingsfase, maar het vinden van de juiste financiering is een uitdaging. Deze presentatie bevat marktontwikkelingen en hoe het bestaande financiële ecosysteem kan helpen versnellen. Reinier deelt inzichten over financiering voor opschaling van circulaire kunststoftechnologieën. De presentatie is relevant voor ondernemers die streven naar het opschalen van circulaire kunststoftechnologie, een zakelijke ontwikkelaar binnen de kunststofwaardeketen, of een financieel professional die dieper inzicht zoekt in het huidige circulaire plastic financieringslandschap in Nederland. Sluit u bij ons aan terwijl we de weg banen voor een groenere en meer circulaire kunststofindustrie. 

Interessant voor: Business developers, financials (CFO’s), financial advisors, start- and scale ups

DCI™, een nieuwe technologie om uw afval en reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen

DOPS Recycling Technologies

Wiebe Pronker, Co-founder, CTO

DOPS Recycling Technologies ontwikkelt een nieuwe technologie om reststromen te vergassen en te scheiden in waardevolle componenten. Reststromen kunnen alle soorten plastics zijn, maar ook teer, vervuild papier en biomassa of mengsels van deze componenten. Het DCI™ (Direct Carbon Immobilization) proces scheidt de reststromen vrijwel zonder voorbewerking in enerzijds schoon syngas (H2 en CO) en anderzijds een los residu van koolstof, mineralen en metalen. Ons proces is een vergassingstechnologie. Reststoffen worden in verticale schachten zuurstofloos verhit tot ca. 1000 ᵒC. Het ontstane syngas wordt binnen de reactor partieel verbrand met zuurstof. Hiermee wordt enerzijds het proces op gang gehouden. Anderzijds kunnen met de ontstane temperatuurverhoging dioxinen en PFAS worden afgebroken. De DCI™-technologie is er voor het putje van de afvalmarkt, voor alles wat nu verbrand, gestort of gecomposteerd wordt.

Geavanceerde recycling methodes voor plastics

TNO

Mark Roelands, Senior Scientist

In de plastics wereld is nog veel te winnen qua circulariteit: van de huidige 30% recycling, grotendeels downcycling, moeten we snel naar 50% (hoogwaardige) recycling en in 2050 naar 100%. Veel technologieën staan in de steigers om gecommercialiseerd te worden en ondertussen zijn er ook veel ontwikkelingen om een groter deel van het afvalplastics geschikt te maken voor hergebruik en recycling. In deze sessie zal ingegaan worden op verschillende ontwikkelingen en mogelijkheden om 100% circulaire plastics voor elkaar te krijgen. Voorbeelden daarvan zijn fysische recycling, zoals dissolutie, chemische recycling naar chemicaliën met thermisch kraken en solvolyse, alsook geavanceerde was technologieën zoals Upwash.

Interessant voor: Alle plastics recycling bedrijven, afnemers van plastics (recyclaat en virgin), producenten van plastics producten, afvalverwerkers, petrochemische bedrijven

Het TNO Quality Model: gebruik AI om de beste toepassing voor je polymeer te voorspellen!

TNO

Tim Bulters, Business Developer Circulaire Plastics Modellen en Microplastics

Hoogwaardig gebruik van recyclaat in producten met behulp van plastics kwaliteitsmodel. Het Quality Model RecyScore (QMRS), ontwikkeld door TNO en de Universiteit Maastricht, gebruikt in-line metingen gecombineerd met Machine Learning om de kwaliteit van je polymeer of blend te voorspellen na recycling. Op deze manier kan de best mogelijke toepassing van het polymeer gekozen worden. Tijdens de sessie zullen enkele voorbeelden van succesvolle toepassing van het model besproken worden.

Interessant voor: Gebruikers van plastics en producenten van kunststof producten, recyclers, brand owners, verpakkingsproducenten

Verplichting recycled content vraagt om hoogwaardige plastic recyclaten

Renewi Nederland

Kim Meulenbroeks, Manager Innovatie

De vraag naar recycled content zal in de komende jaren stijgen dankzij wet- en regelgeving. Producenten van hoogwaardige producten moeten op zoek naar gerecycled materiaal. Waar gaan ze dat vandaan halen? Helaas zien we vandaag nog veel recyclaat wat zijn toepassing vind in laagwaardige dikwandige producten o.a. omdat de kwaliteit niet goed genoeg is. Waste-to-product bedrijf Renewi zet met haar nieuwe sorteerlijn in Eindhoven juist in op de hoogwaardige kwaliteit secundaire grondstoffen.          

Interessant voor: Bedrijven die gerecycled materiaal willen toepassen in hun producten. Bedrijven die hun plastic afval hoogwaardig willen laten recyclen.

KENNISTHEATER - VEILIGHEID - BEURSVLOER

Veilig werken door het tijdig herkennen van gevaren en inschatten van risico’s

Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut
Gilles van Zweeden, Manager

De RI&E een verplichting die, mits juist gebruikt, een prima tool is om personeel te informeren om incidenten te voorkomen.

Interessant voor: alle doelgroepen.

Kan nablussen u een financiële nabrander opleveren?

All Insurance Solutions, Patrick den Hertog
SUREbusiness, Coen de Smidt
Falck Fire Services Nederland, Emiel Jansen

Patrick den Hertog (All Insurance Solutions), Coen de Smidt (SUREbusiness) en Emiel Jansen (Falck) praten u graag bij over de actualiteiten en de praktijk uitwerking aangaande de uitspraak van de Raad van State aangaande een langdurige nablusoperatie bij grote bedrijfspanden in een zaak tussen een recyclingbedrijf en de  provincie. In de praktijk betekent dit dat een bedrijf zelf voor de kosten van nabluswerkzaamheden opdraait of kan opdraaien!

Een dergelijke situatie levert veel vragen op, zoals

–              bent u hiervoor verzekerd?

–              wanneer mag de overheidsbrandweer dan overdragen?

–              wanneer is er geen gevaar meer voor de omgeving? 

In deze paneldiscussie neemt een aantal verzekering- en brandexperts u mee in hun visie en aanbevelingen op dit gebied. Zodat u beter weet wat uw positie als onderneming is zodat u vervelende situaties op dit gebied kunt voorkomen. Wilt u alles ins- en outs weten? Noteer dan deze presentatie in uw agenda!            

Interessant voor: eigenaren, risico- en financieel verantwoordelijke van (recycle)bedrijven met een groot bedrijfspand.

CONGRESZAAL 1 - NEXT LEVEL

Het Recyclingsymposium “Oud is het Nieuwe Nieuw!”

BRBS Recycling, VERAS, Water Alliance

Recycling is een belangrijk fundament in de circulaire economie en de sloop- en recyclingsector investeren veel om de hoge ambities te verwezenlijken. Het recyclingsymposium laat zien dat er nog veel moet worden gedaan om tot een circulaire economie te komen. Maar ook dat er al veel is gebeurd. In de toekomst is circulair ondernemen onderdeel van ieder bedrijf en ieder product. Dit symposium maakt de ambities rondom circulaire economie toegankelijk, geeft het goede voorbeeld en helpt u op weg.

Ga naar www.recyclingsymposium.nl voor meer informatie en om u aan te melden.

MRF Ledenbijeenkomst

CONFERENTIEZAAL 2 - NEXT LEVEL

VERAS Ledenvergadering

Georganiseerd door: xxx

Uitleg over VERAS Ledenvergadering

VERGADERZAAL 2

MRF Bestuursvergadering (inclusief lunch)

Georganiseerd door: xxx

Uitleg over MRF Bestuursvergadering

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het programma van Vakbeurs Recycling 2023. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Kennispartners

Scroll naar top