Enorme boost aan subsidies voor innovaties circulaire economie

boost in subsidie

Enorme boost aan subsidies voor innovaties circulaire economie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuwe subsidieronde aangekondigd, met een budget van 20 miljoen euro voor de bevordering van de circulaire economie. Deze financiële stimulans is gericht op ondernemers en samenwerkingsverbanden die met hun innovatieprojecten het hergebruik van materialen en de toepassing van biobased grondstoffen bevorderen. Vanaf 22 april kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die minder dan 3 miljoen euro nodig hebben en snel gerealiseerd kunnen worden. Deze subsidie kan een cruciale rol spelen in het verminderen van afhankelijkheid van fossiele en minerale grondstoffen en het stimuleren van een duurzamere economie. Ondernemers hebben tot 1 november 2024 de kans om hun projecten in te dienen, met de mogelijkheid om binnen vier jaar deze innovaties te realiseren.

 

Stimulans voor duurzame innovatie

Het nieuw beschikbaar gestelde budget onderstreept het commitment van de Nederlandse overheid aan duurzaamheid en innovatie binnen de circulaire economie. Door het bevorderen van projecten op het gebied van recycling, hergebruik en biobased grondstoffen, wordt een belangrijke stap gezet richting het verminderen van de milieu-impact van productieprocessen. De regeling is gericht op zowel pilot- als demonstratieprojecten die de principes van de circulaire economie in de praktijk brengen.

 

DEI+: instrument voor verandering

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Circulaire economie vormt de basis voor deze subsidieronde. Deze regeling, gefinancierd uit het Klimaatfonds, is specifiek gericht op het stimuleren van ontwikkelingen die zowel economisch als ecologisch voordelig zijn. Het is een kans voor ondernemers om innovatieve technologieën te testen en te demonstreren die de overgang naar een circulaire economie kunnen versnellen.
 

Kansen voor kleinere projecten

In tegenstelling tot eerdere subsidierondes, waarbij de focus voornamelijk lag op grootschalige projecten, wordt nu ook ruimte geboden aan kleinere initiatieven. Deze projecten kunnen nu subsidie aanvragen als ze minder dan € 3 miljoen nodig hebben. Dit opent de deur voor een breed scala aan innovatieve ideeën die op korte termijn uitvoerbaar zijn en bijdragen aan een duurzame toekomst.
 

Diverse steun voor circulair ondernemen

Naast de DEI+ regeling biedt de overheid andere financiële ondersteuningen aan die circulair ondernemen stimuleren. Subsidies zoals ‘Circular Plastics NL’ en ‘Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie’ zijn enkele voorbeelden van de steun die beschikbaar is voor duurzame initiatieven. Deze steunmaatregelen erkennen de uitdagingen rondom grondstoffenschaarste en dragen bij aan een klimaatbestendige toekomst door heroverweging, upcyclen en recycling van materialen.

 

 

 

Bronnen

www.ndfr.nl

www.rvo.nl

www.rvo.nl

Deel dit bericht

Scroll naar top