Alleen samen kunnen we naar een 100% circulaire grondstoffenketen in 2050

In dit artikel

Seijbel Photography-0490

Alleen samen kunnen we naar een 100% circulaire grondstoffenketen in 2050

Vraag 10 willekeurige mensen of ze het woord recycling willen omschrijven en je krijgt geheid 10 verschillende antwoorden. Wij kiezen voor deze definitie: alle activiteiten in de afvalbeheerketen die bijdragen aan hernieuwbare grondstoffen uit afval. In elke fase in die keten zijn er ontwikkelingen, producten en diensten die bijdragen aan effectievere, duurzamere en veiligere recycling. En alle fasen zijn nodig om een circulaire grondstoffenketen te vormen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er een platform is voor de afvalketen, of beter gezegd hernieuwbare grondstoffenketen, om als keten bijeen te komen en daadwerkelijk samen te werken aan het Grondstoffenakkoord en de transitieagenda’s.

Op Vakbeurs Recycling willen we de olie zijn voor de motor die deze transitie mogelijk maakt. Maar welke fasen onderscheiden we dan en hoe spelen we als event daarop in?

 

Fase: Afvalbeheer

Deze activiteiten beginnen natuurlijk bij de gebruiker en ontdoener van deze grondstoffen. Heel vaak kunnen bedrijven en gemeenten hier keuzes maken die hen direct, of de afvalketen indirect, helpen om efficiënter en beter te recyclen. Sommige processen als sortering of verwerken kunnen beter ‘in-huis’ gehaald worden om kosten te besparen of de kwaliteit te verhogen van de grondstof. Ook zijn er partijen in de markt die helpen een afvalproces te optimaliseren met hun kennis en netwerken in de markt.

 

Fase: Afvalinzameling

Nadat de fase afvalbeheer succesvol is voldaan is het belangrijk dat het afval op de juiste manier wordt ingezameld. Iedere afvalstroom heeft andere kenmerken en vergt een andere inzamelmethode. Door de juiste inzamelmethode toe te passen bij de juiste afvalstroom wordt de kwaliteit van de grondstoffen verhoogd. Op Vakbeurs Recycling zijn erkende afvalinzamelaars te vinden die elke soort afvalproducerend bedrijf op dit gebied kunnen ontzorgen. Met meer data uit slimmere, digitale systemen wordt de inzameling effectiever en duurzamer. Net als dat de inzamelvoertuigen ook steeds vaker met een stekker zijn, zodat ook de inzameling stiller en duurzamer wordt. Via het event blijf je eenvoudig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Fase: Afvalscheiding en -sortering

Ook wel bekend als de voorbereiding op recycling. Niet alleen bij afvalinzameling is het belangrijk dat er voor de juiste methode wordt gekozen. Om de kwaliteit van de grondstof te verhogen is het essentieel dat het afval ook goed gescheiden en gesorteerd wordt, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden tot hernieuwbare grondstof. Hier is nog veel winst te halen. Te veel stoorstoffen zijn er nog te vinden in de afvalstromen die het recyclaat negatief beïnvloeden of tot brandgevaar leiden. Denk maar aan de spontane ontbranding van accu’s in restafval die weer leiden tot een van de vele afvalbranden. Op Vakbeurs Recycling vindt een afvalinzamelaar of -verwerker nieuwe producten en diensten die bijdragen aan een betere kwaliteit recyclaat, maar ook een veiliger proces en minder afvalbranden.

 

Fase: Afvalverwerking

Het verwerken van afval is niet nieuw, wel de manier waarop. Er komen steeds meer nieuwe technieken voor inzamelen, scheiden, sorteren en dus ook verwerken, waardoor er steeds meer grondstoffen uit afval gescheiden kunnen worden. Op de verpakking van producten wordt ook steeds beter aangegeven wat wel en niet gerecycled kan worden. In Nederland wordt al bijna 80% van het afval gerecycled. Van oud plastic worden nieuwe verpakking gemaakt en wordt oud textiel gebruikt als vulling voor autostoelen. Door producten te ontwerpen met het oog op het opnieuw gebruiken van de materialen, komen we steeds dichter bij het doel van Nederland om in 2050 volledig circulair te zijn en geen grondstoffen meer te verspillen. We zijn onderweg naar een circulaire economie, maar er zijn nog veel stappen te gaan.

 

Voor alle fasen in de afvalketen is er op Vakbeurs Recycling vraag en aanbod te vinden van nieuwe producten, technieken en diensten voor de Nederlands afval- grondstoffensector.

Deel dit bericht

Andere interessante artikelen

Scroll naar top