Automatische buitenpoolmagneet voor feed en bulkgoederen

Beschrijving

Automatische buitenpoolmagneet voor feed en bulkgoederen

De magneet kan worden ingezet bij de inname in onder meer scheepslosinstallaties en dient ter bescherming van het machinepark. Matrijzen, maal- en mengapparatuur kunnen namelijk beschadigen door ongewenste metaaldelen. De buitenpoolmagneet is bestemd voor grove scheiding en separeert delen groter dan 2 mm. Voor scheiding van fijnere metaaldelen zijn magnetische staafsystemen geschikt. De geheel automatische reiniging is geïntegreerd in het processysteem en vindt plaats door één druk op de knop, zonder tussenkomst van een operator. De beperkte inbouwhoogte van 500 mm zorgt ervoor dat het systeem makkelijk in te bouwen is in bestaande installaties.

Vrije valleiding
Twee krachtige vangmagneten zijn gemonteerd aan de buitenzijde van de geheel gladde omkasting en separeren, al naar gelang de uitvoering, grove of zeer fijne ijzerdelen uit diverse materiaalstromen. De buitenpool magneet is voorzien van Neodymium-Ijzer-Borium (NdFeB) magneten bestemd voor montage in vrije valleidingen. Een voordeel van deze buitenkern montage is dat er aan de binnenzijde geen brugvorming of verstopping van het materiaal kan plaatsvinden. Aangezien de kleppenkast geheel is geïntegreerd in het ontwerp, blijft de inbouwhoogte beperkt.

Toepassing
Toepassing van dergelijke magneten vindt plaats in scheepslosinstallaties, bij de inname, in vulleidingen of voor het beladen van silo’s. Een pneumatische besturing zorgt voor reiniging van de magneet. Deze wordt via een 24V-DC signaal gestart en verloopt daarna geheel automatisch. De buitenpool magneet is leverbaar in diverse uitvoeringen tot een in/uitlaat van 300×1000 mm. Hij is geschikt voor grote capaciteiten tot max. 200 m3/uur.

Scroll naar top