Renewi

About us

Renewi is een toonaangevend waste-to-productbedrijf dat iedere dag nieuw leven geeft aan gebruikte materialen. Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Het resultaat van ons werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en een vermindering van CO2-uitstoot. Zo dragen we met 6.500 collega’s iedere dag bij aan een schone, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat. Waar nu al 67% van het afval dat we inzamelen gerecycled wordt, hebben we als doel om in 2025 wel 75% te recyclen. Dit bereiken we door met iedereen in de keten, klant, leverancier en collega’s, na te denken hoe we het nóg beter kunnen doen en door te durven investeren in duurzame oplossingen die perfect aansluiten bij onze ambitie.

Zo ook vanuit de Area Rotterdam, vanuit dit gebied bedienen wij de regio Rijnmond (vanaf Maasvlakte tot aan Gorinchem) vanuit onze Renewi locaties Vlaardingen en Rotterdam. Doordat we over een moderne sorteer/recycle lijn beschikken kunnen we onder andere Bouw & Sloop afval tot in diverse deelfracties scheiden om op een duurzame en circulaire wijze met deze stroom om te gaan. Vanzelfsprekend kunnen we ook overige afvalstromen inzamelen, van Restafval tot aan Papier & Karton tot aan Gevaarlijk Afval. Dit doen we met een eigen voertuigen (kraakpers, afzet, kraan, bak). Indien uw (werk)locaties buitende de Area Rotterdam zijn gevestigd dan kan Renewi vanuit een van onze overige Area’s u op een zelfde wijze bedienen.

Echter is afvalinzameling allang niet meer alleen het ophalen en leegmaken van rol-/perscontainers aan de “achterdeur”. Het EcoSmart concept van Renewi helpt instellingen en bedrijven om afval te voorkomen. Met ruim 150 medewerkers werken wij vanuit verschillende (klant)locaties in Nederland en België. Daarbij leveren we niet alleen het advies, maar ook slimme producten en diensten om dit te realiseren. Dat doen we door op een geavanceerde manier verschillende soorten afval direct bij de bron te sorteren, waardoor afval geen afval wordt, maar de grondstof voor nieuwe producten. EcoSmart Zero Waste Events is een innovatief product met een totaalpakket aan diensten. Variërend van het leveren van slimme inzamelmiddelen om afvalscheiding te faciliteren en bewustwording te stimuleren (bijvoorbeeld door middel van de ‘Twijfelbak’) tot het inzetten van bewustwordingsactiviteiten en het detacheren van één of meerdere afvalcoaches op locatie voor inzameling, awareness en voorlichting. Zo realiseren we een daling van het restafval, de duurste en minst duurzame afvalstroom op een zakelijke event… Want afval bestaat niet!

Products

Contact us

Scroll to Top